Sparkler

An Adopt Me Sparkler

Type

Toy

Rarity

Uncommon