Potato Chew Toy

An Adopt Me Potato Chew Toy

Type

Chew Toy

Rarity

Rare